Meer info
     

21/03/1804 BW
[Oud] Burgerlijk Wetboek

Artikel 1648

De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.