Meer info
     

07/06/2005 Akkoord Verenigd Koninkrijk continentaal plat
Akkoord van 7 juni 2005 , gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7†juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, gedaan te Brussel op 29 mei 1991

(BS, 14†november 2008)
Goedkeuring
Goedgekeurd bij art. 2 W. 22†augustus 2006 (BS, 14†november 2008).
Enkel de Engelse tekst is authentiek.

Artikel

21 maart 2005
Excellentie,
Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk van Groot- BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991 (ę de Overeenkomst Ľ).
In het licht van de uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991, welke een integrerend deel uitmaken van de Overeenkomst, en de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van het Continentaal Plat, ondertekend te Brussel op 18 december 1996, heb ik de eer U volgend amendement voor te stellen op de Overeenkomst:
— in Artikel 1(1) van de Overeenkomst, wordt er een bijkomend punt nr. 4 toegevoegd als volgt:
4. 51į 52’34,012’’ 02į 32’21,599’’
Indien de regering van het Koninkrijk BelgiŽ met wat voorafgaat kan instemmen, heb ik de eer U voor te stellen dat deze Nota en het Antwoord van Uw Excellentie de Overeenkomst zal uitmaken tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en de regering van het Koninkrijk BelgiŽ. Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland in kennis wordt gesteld door de regering van het Koninkrijk BelgiŽ dat is voldaan aan de vereisten van zijn nationale wetgeving voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst.
Ik neem deze gelegenheid te baat om Uw Excellentie opnieuw mijn bijzondere hoogachting te getuigen.
Richard Kinchen

Artikel

7†juni 2005
Excellentie,
Ik heb de eer ontvangst te melden van uw brief van 21 maart 2005, zoals volgt:
“Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk van Groot- BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991 (ę de Overeenkomst Ľ).
In het licht van de uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991, welke een integrerend deel uitmaken van de Overeenkomst, en de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van het Continentaal Plat, ondertekend te Brussel op 18 december 1996, heb ik de eer U volgend amendement voor te stellen op de Overeenkomst:
— in Artikel 1(1) van de Overeenkomst, wordt er een bijkomend punt nr. 4 toegevoegd als volgt:
4. 51į 52’34,012’’ 02į 32’21,599’’
Indien de regering van het Koninkrijk BelgiŽ met wat voorafgaat kan instemmen, heb ik de eer U voor te stellen dat deze Nota en het Antwoord van Uw Excellentie de Overeenkomst zal uitmaken tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en de regering van het Koninkrijk BelgiŽ. Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland in kennis wordt gesteld door de regering van het Koninkrijk BelgiŽ dat is voldaan aan de vereisten van zijn nationale wetgeving voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst.”
Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat mijn Regering kennis heeft genomen van de inhoud van uw brief.
Ik neem deze gelegenheid te baat om Uw Excellentie opnieuw mijn bijzondere hoogachting te getuigen.
Karel DE GUCHT