Meer info
     

21/03/1804 BW
[Oud] Burgerlijk Wetboek

Artikel 375bis

De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. [Alle broers en zussen hebben op elke leeftijd het recht persoonlijk contact met elkaar te onderhouden.]Datzelfde recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft.
Bij gebreke van een overeenkomst tussen de partijen, wordt over de uitoefening van dat recht in het belang van het kind op verzoek van de partijen of van de procureur des Konings beslist door de [familierechtbank]. [De familierechtbank weigert de uitoefening van het recht op persoonlijk contact enkel als de uitoefening van het recht ingaat tegen het belang van het kind.]
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 10 W. 13 april 1995 (B.S., 24 mei 1995), gewijzigd bij art. 60 Wet 30 juli 2013 (BS 27 september 2013 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2014 (art. 274), bij art. 3 Wet 15 juni 2018 (BS 2 juli 2018), met ingang van 12 juli 2018 (art. 7) en bij art. 3 Wet 20 mei 2021 (BS 9 juni 2021).